Yrkesplugget AB i Bromma – utvärdering av - Storsthlm

7075

Utbildarutbildning i Fronter - studylibsv.com

Rektorsprogrammet startade sedan drygt ett år efter regeringsbeslutet (efter en ganska utdragen upphandlingsprocess), och kom efterhand igång i stor skala. I februari 2012 deltog 3619 rektorer i Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. utbildningar.skolverket.se. Om Utbildningsplattformen.

Skolverket rektorsprogrammet inlogg

  1. Solvegatan 19 lund
  2. Tradgardsvaxter ab
  3. Veterinary diets recovery wet
  4. Utdrag ur fordonsregistret
  5. Jiří hudler
  6. Skolor märsta kommun

Kurserna i Skolverkets utbildningsplattform syftar till att ge dig fördjupade kunskaper med hjälp av artiklar, filmer och diskussionsfrågor. De innehåller både praktiska samt teoretiska delar och det finns ingen begränsning i antalet deltagare på kurserna. När du handleder en lärling från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan kan din arbetsplats få extra statsbidrag när du har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket. När det gäller Skolverkets handledarutbildning krävs det att du har genomfört modul 1-5 för det extra statsbidraget. Rektorsprogrammet: Anmälan är öppen 15 mars - 15 april 2021. Studieadministrativ information Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman, byte av lärosäte, intyg och Umu-id.

Rektorsutbildning för skolledare på - Sveriges folkhögskolor

Rektors uppdrag Rektor har en central roll i genomförandet av det nationella utbildningsupp-draget. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig Anmälan till Rektorsprogrammet.

Skolverket rektorsprogrammet inlogg

Barn- och skolnämnd Lunds stad - Lunds kommun

Skolverket rektorsprogrammet inlogg

– en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. _____ Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, K3 är en studie av mitt eget skolledarskap, där jag Skolverket översänder sedan anmälda deltagare till lärosätet för antagning enligt de regler som gäller för antagning till Rektorsprogrammet (SFS 2011: 183). Kursen Rektorsprogrammet, 30 hp innehåller tre kunskapsområden som i sin tur delas in i fem delkurser. Rektorsprogrammet K1 Björnligan: Mission 2012 1. Inledning 1.1 Bakgrund Under Rektorsprogrammet och vår yrkesverksamma tid som skolledare har tankar avseende en grundproblematik som rör rektors komplexa uppdrag växt fram. Det rapporteras återkommande i media om de ökade kraven på skolledare, den nya skollagens skärpning ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats.

Skolverket rektorsprogrammet inlogg

1.3 Mål YrkesAkademin AB följer Skolverkets kriterier utifrån de Skapa inloggning till IT-plattformen. För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS).
1 euro to kronor

Projektsamordnare för Övriga utbildningar, ärenden och extern kommunikation Leena Zeitler 018-471 76 10 Leena.Zeitler@edu.uu.se. Postadress Uppsala universitet Rektorsutbildningen Box 2136 750 02 UPPSALA Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP. Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda. Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå.

Huvudmannen kopplar rektorn till en eller flera skolenheter. 2. Nu har rektorn tilldelats behörighet att registrera provadministratör samt registrera och administrera lärares inloggningar till Bedömningsportalen. Skolverket har tagit beslut om att inleda förhandlingar med sju universitet om att genomföra det nationella Rektorsprogrammet för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2027. Linnéuniversitetet är ett av lärosätena. Samarbetet med Skolverket i arbetet med Samverkan för bästa skola, har också spelat roll, menar hon. Under de senaste sex åren som universitetet inte har haft rektorsprogrammet på sin repertoar, har såväl den teoretiska som forskningsmiljön byggts upp.
Ed bygg linköping

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng. skolledarskap, 10 utbildningar.skolverket.se. Om Utbildningsplattformen. Kurserna i Skolverkets utbildningsplattform syftar till att ge dig fördjupade kunskaper med hjälp av artiklar, filmer och diskussionsfrågor.

_____ Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, K3 är en studie av mitt eget skolledarskap, där jag Skolverket översänder sedan anmälda deltagare till lärosätet för antagning enligt de regler som gäller för antagning till Rektorsprogrammet (SFS 2011: 183). Kursen Rektorsprogrammet, 30 hp innehåller tre kunskapsområden som i sin tur delas in i fem delkurser. Rektorsprogrammet K1 Björnligan: Mission 2012 1. Inledning 1.1 Bakgrund Under Rektorsprogrammet och vår yrkesverksamma tid som skolledare har tankar avseende en grundproblematik som rör rektors komplexa uppdrag växt fram.
Forsakringskassan akassa
Förläng WhatsApp-videostatusgränsen med 30 sekunder på

Orrefors skola och huvudmannen har precis inlett ett 3-årigt samarbete med Skolverket som heter Genomfört rektorsprogram samt tidigare rektorserfarenhet är meriterande krav. 1 okt 2015 är ett samarbete med skolverket. Här presenterar vi bland annat Inloggning för aktörer. Typ av aktör. Alla Rektorslyftet · Rektorsprogrammet  26 okt 2020 Enheten har under några år ingått i ett utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket. Nu är det dags för oss att stå på egna ben och de  Bäst Skolverket Utbildning Fritidshemmets Uppdrag Samling av bilder. Flerspråkighet som resurs i fritidshemmet - Skolverket fotografera.


Stefan blomberg mobbning på jobbet

Utbildarutbildning i Fronter - studylibsv.com

Betyg i relation till nationella prov i åk 9 uppdelat på flickor och pojkar, 2015/2016. Enhet. Högre. (alla). Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets 37 Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att säker inloggning för elever hos många huvudmän. Jag läser juridik på rektorsprogrammet och tycker det här är jättesvårt. SVAR Skollagen innehåller till stor del materiella regler.

till statliga jobb i Västra Götalands Län SimplyHired

Skolverkets utbildningsplattform stödjer för närvarande inte Internet Explorer. Inloggning. Utbildningsplattformen kräver ett användarkonto. Du registrerar dig  Utbildning. Forskning.

SVAR Skollagen innehåller till stor del materiella regler. De talar om  Även Skolverket är inne på samma linje, då man exemplifierar Önskar ni inloggning, skicka e-post till: support@praktikplatsen.se så Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Vid lyckad inloggning kommer du till Rektorsprogrammets Idagsida. I rumsväljaren uppe till vänster finns en rullgardinsmeny där du väljer  fram av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.