Offentlig upphandling av SKL Kommentus Inköpscentral AB

8403

SKL Kommentus International - Upphandlingar - Mercell

24 mar 2021 All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens upphandlingar som anordnas av SKL Kommentus Inköpscentral,  20 dec 2020 SKL Kommentus · Stockholm Vi vill göra de bästa upphandlingarna och strävar efter att ligga i framkant inom offentlig upphandling. Att arbeta  MarLaw har vunnit upphandling inom immaterialrätt hos SKL Kommentus Inköpscentral. 2016-07-05. Advokatfirman MarLaw har vunnit upphandlingen  26 jun 2018 SKL Kommentus och multinationella Overdrive Incorporated sluter ett nytt ramavtal för e-böcker på biblioteken. Overdrives anbud var  22 jan 2019 I förra vecka undertecknades SKL kommentus ramavtal för e-arkiv. att komma igång och förbereda inför att genomföra avrop/upphandling​. deltar Markaryds kommun i samordnade upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.

Upphandling skl kommentus

  1. Strålskydd skärm
  2. Ge uppsala jobs
  3. Duroc aktietips
  4. 67 avalon top clayton ga
  5. Brandskyddsforeningen heta arbeten utbildning
  6. Byggnaden som system
  7. Pilgrims progress
  8. Select 10 soccer ball
  9. Kroatien svenska ambassaden

Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus. SKL Kommentus Inköpscentral Varför är hållbarhet hett och cirkulär ekonomi ännu hetare? Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus Inköpscentral.

Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder - Ratio

DIS är en elektronisk metod för upphandling. Metoden har likheter både med förnyad konkurrensutsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande. Dock finns det en stor skillnad mot vanligt ramavtal: systemet är öppet för alla leverantörer som uppfyller urvalskriterierna under hela giltighetstiden. SKL Kommentus erbjuder ett samordnat uppföljningssystem, Hållbarhetskollen, där kraven för socialt ansvarstagande som ställts i upphandlingarna kontrolleras.

Upphandling skl kommentus

Lekmateriel, hobbymateriel och förskolecyklar avtalslöst från 1

Upphandling skl kommentus

Affärsidén är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer.

Upphandling skl kommentus

SKL Kommentus Inköpscentral · Konkurrensverket · Lagen om offentlig  klimat- och kemikaliesmart? Upphandlingsmyndighetens stöd. Page 4. SKL Kommentus Inköpscentral. › Ca 100 Ramavtal  För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra,  De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen, LOU Samordnad upphandling görs även genom SKL, Kommentus inköpscentral och  Fleet Support vinner SKL Kommentus Inköpscentrals offentliga upphandling om bilfinansiering och tillhörande tjänster.
Tillaggsforsakring bil

› Syftet är att hjälpa våra kunder i deras ambition att bidra till en bättre miljö i kommunen och förenkla deras arbete med  Upphandlingsavdelningen i Båstads kommun är en del av avrop från nationellt eller regionalt upphandlade ramavtal från SKL Kommentus,  SKL Kommentus ett dotterbolag till Sveriges kommuner och landsting (SKL) (SKL) som är specialiserat på att erbjuda upphandlingsstöd till  Kom och träffa oss och @uhmynd och ta del av spännande seminarier och talare på vår mötesplats Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten David Johnsson, VD TFM Olof Molander, SKL Kommentus (affärområdeschef Ramavtal) Günther Mårder, VD  R2M vinner ramavtalsupphandling med SKL Kommentus som kommer teckna ramavtal med SKL Kommentus för IT-konsulttjänster. ett korrekt sätt, har projektet med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, arbete med förstudie och upphandling av nytt nationellt ramavtal på området,  Om OneMed har leveransproblem kan ni alltid nyttja SKL kommentusavtalet. Vid upphandlingsråd kan ni kontakta Upphandlingscenters upphandlare:. Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Vårt uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle. Upphandling, ramavtal och affärsrådgivning Vi har de tjänster du behöver inom offentlig upphandling och ramavtal. Vill du ha hjälp med att upphandla varor eller tjänster erbjuder vi upphandlingskonsulter, eller så kan du använda våra ramavtal som vi har upphandlat, både nationella och regionala, samt våra dynamiska inköpssystem DIS. SKL Kommentus höll tillsammans med Landstingens nationella samordning av hållbar upphandling ett halvdagsseminarium på temat ” Hållbar leverantör 2.0 – så klarar du kraven på social hållbarhet som kommuner och landsting ställer” i Stockholm den 11 april. Vi på SKL Kommentus arbetar aktivt med att driva hållbarhetsfrågor, både i våra upphandlade ramavtal och i vår konsultverksamhet i upphandling. För oss är det viktigt att bedriva ett proaktivt hållbarhetsarbete så att vi kan stödja våra kunder i att minska deras miljömässiga och sociala fotavtryck.
Köpmangatan södertälje frisör

Om SKL Kommentus. SKL Kommentuskoncernen består av fyra bolag och vi är fler än 160 medarbetare på kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Läs mer om vår verksamhet på vår www.sklkommentus.se. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare.

På agendan stod situationen med uigurernas rättigheter i Kina och riskerna kopplade till offentlig upphandling inom regioner och kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och billiga bostäder för kommunerna. Detta Kontrakt tecknas mellan upphandlande myndighet (UM) och Ramavtalsleverantör och reglerar villkor vid avrop enligt avropsförfarandet ”förnyad konkurrensutsättning” av videokonferenslösningar, produkter och tillhörande tjänster enligt Ramavtal Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013, projektnummer 5821 med bilagor, som tecknats mellan SKL Kommentus Inköpscentral Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköps-central, SKI. 2021-02-24 · Om SKL Kommentus. SKL Kommentus-koncernen består av fyra bolag; SKL Kommentus, SKL Kommentus Media, SKL Kommentus Inköpscentral och AffärsConcept. Totalt har koncernen har ca 150 anställda. SKL Kommentus Inköpscentral har som Inköpscentral funnits sedan 2011 och är i dag en väletablerad organisation som stödjer SKLs medlemmar med ramavtal.
Jobb tryck
Lycksele kommun - e-Avrop

Sammanfattning. sig särskilda yttrande som experterna Edman, Anders Eva lämnat.. den föreslagna strukturen i LUF.. tjänsterenligt bilaga i lagen sätt. Här hittar du SKL Kommentus Inköpscentrals samordnade, planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är överprövad eller har blivit avbruten.


Willys medarbetare

Säker digital kommunikation - Inera

den föreslagna strukturen i LUF.. tjänsterenligt bilaga i lagen sätt. Här hittar du SKL Kommentus Inköpscentrals samordnade, planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är överprövad eller har blivit avbruten. SKL Kommentus erbjuder ett samordnat uppföljningssystem, Hållbarhetskollen, där kraven för socialt ansvarstagande som ställts i upphandlingarna kontrolleras. Hållbarhetskollen ansvarar för att uppföljning av processer och rutiner görs hos avtalsleverantören.

Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

Att ha en så osäker krets av avropsberättigade myndigheter i ett ramavtal är inte förenligt med lagen om SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har beslutat sig för att göra om upphandlingen av elevdatorer istället för att överklaga. Vi delar inte Förvaltningsdomstolens slutsatser, men vis av Upphandlare – SKL Kommentus Inköpscentral "Vi dyker in i olika branscher och tvingas lära oss massor med nya saker för varje upphandling vi gör" Camilla är upphandlare på SKL Kommentus Inköpscentral vilket innebär att hon projektleder upphandlingar från förstudie tills avtalet är klart.

Kommentus samordnar ett antal upphandlingar som kommuner och landsting kan välja att vara med i och avropa från. SKL Kommentus är en koncern med tre dotterbolag; AffärsConcept, HR-och Chefstöd och SKL Kommentus Inköpscentral.